Влада Републике Србије именовала је в.д. ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици

Решењем Владе Републике Србије 24 број 119-7273/2017 од 01.08.2017. године именован је проф. др Благоје Недељковић за вршиоца дужности ректора Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици