Упис студената у школској 2015/2016. години

Први уписни рок:

 

Конкурс за упис студената у прву годину на основним и интегрисаним студијама школске 2015/2016. године

Укупан број пријављених кандидата за упис у прву годину основних и интегрисаних студија школске 2015/2016. године у првом уписном року

Укупан број уписаних кандидата у прву годину основних и интегрисаних студија школске 2015/2016. године у првом уписном року и број слободних места за други уписни рок

 

Други уписни рок:

 

Пријављивање кандидата:

01. и 02. 09. 2015. год.

Полагање пријемних испита:

од  04, 05 и  06. 09. 2015. године.

Упис кандидата мора бити завршен до 20. 09. 2015 године.

Укупан број пријављених кандидата за упис у прву годину основних студија школске 2015/2016. године у другом уписном року

Укупан број уписаних кандидата у прву годину основних студија школске 2015/2016. године у првом и другом уписном року и број слободних местa