Универзитет данас

Државни универзитет

И поред бројних потешкоћа и недаћа које су га задесиле, наш универзитет успео је да се консолидује, остане у оквиру образовног система Републике Србије и постане високообразовна иституција од изузетног значаја на овим просторима. Оно што посебно треба истаћи је да Универзитет у Приштини, сада са седиштем у Косовској Митровици има статус државног универзитета, да је оснивач Универзитета Народна скупштина Републике Србије, као и да се Универзитет финансира из буџета Републике Србије.


Факултети у саставу нашег универзитета

Од десет факултета који су у саставу Универзитета у Приштини, данас њих седам своју делатност обавља у Косовској Митровици: Економски, Медицински, Правни, Природно-математички, Факултет техничких наука, Филозофски и Факултет уметности (једним делом у Звечану); два у Лепосавићу: Учитељски и Факултет за физичку културу и један – Пољопривредни факултет – у Лешку. Универзитет такође организује наставу и подржава рад својих истурених одељења у Грачаници, Ранилугу и Кусцу.


Наставници, сарадници, запослени и студенти

На овој значајној високообразовној установи запослено је, односно у сталном је радном односу 746 наставника и сарадника и око 350 ненаставног особља. Тренутно се на универзитету образује се више од 10.000 студената.

У условима када Универзитету недостаје одговарајући простор, адекватна опрема за нормално одвијање наставног процеса, а уз изузетан напор наставника и сарадника да све функционише у складу са нормама и стандардима високог образовања, улаже се огроман труд да се настава и научно-истраживачки рад одвијају регуларно и да без обзира на објективне неповољне услове, студенти ипак добију квалитет примерен академском нивоу. Наравно, велику подршку у свему томе пружају: Министарство просвете, Министарство науке, Министарство културе, Министарство здравља Републике Србије и посебно Министарство за Косово и Метохију.


Члан КОНУС-а

Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици члан је Конференције универзитета Србије (КОНУС), што представља значајну подршку нашим наставницима да могу да користе ту привилегију сарадње, тако да имају могућност едуковања и учешћа у научно-истраживачком раду, како на нашем универзитету тако и на осталим државним универзитетима.


Болоња, акредитација

Наш универзитет био је међу првим државним универзитетима Србије који је свој рад статутарно усагласио са Законом о високом образовању Републике Србије. На свим факултетима ради се на реформи наставних планова и програма, који се усаглашавају са Болоњским образовним процесом. Посебно се инсистира на усклађивању курикулума за студијске програме са истим или истородним факултетима у Србији, као и на принципу да се курикулуми за студијске програме истородних факултета не могу разликовати за више од 10% реално је очекивати да ће до 2010. године на Универзитету у Приштини у потпуности заживети Болоњски процес.

Предстојећа акредитација требало би да унапреди систем високог образовања у Србији. Осигурање квалитета студијских програма и образовних стандарда свакако ће допринети побољшању у професионалном и научном смислу. И када факултети нашег универзитета новембра месеца 2008. године и званично поднесу захтев за акредитацију, Универзитет ће подржати само оне студијске програме који испуњавају прописане стандарде. Оно што чини језгро нашег универзитета су управо наставници и сарадници који представљају наш интелектуални, образовни и научни капитал и уз помоћ кога ћемо градити нашу будућност и акредитовати наше студијске програме. Свакако да нам је за то неопходна и подршка Министарства за просвету и Министарства за науку Владе Републике Србије како би се омогућио адекватан простор и неопходна опрема за извођење одговарајућих студијских програма.


Студенти

Студенти и њихово право на што квалитетније образовање су основни циљ нашег универзитета. У складу са Законом о високом образовању уведене су значајне новине као што су формирање Студентског парламента и избор студента проректора, којима се обезбеђује равноправни однос студената у процесу одлучивања. Такође је присутна и стална брига за побољшање услова за смештај студената. Предузимају се интензивне мере за побољшање стандарда студената у погледу одговарајућих смештајних капацитета. Студентски центар располаже укупним смештајним капацитетом од 1210 места, распоређених у студентским домовима који се налазе у Косовској Митровици, Звечану, Лепосавићу и Зубином Потоку. У новоизграђеном објекту Универзитета за смештај наставника, сарадника и студената у Косовској Митровици који је отворио министар просвете у Влади РС проф. др Зоран Лончар предвиђено је око 100 места за смештај студената. Студенски центар планира адаптацију постојећих и изградњу нових студентских домова, иновацију садржаја у погледу исхране, културних, спортских и других активности студената.


Библиотека

У оквиру Универзитета формирана је и Универзитетска библиотека. Јула месеца 2007. године Народна библиотека Србије – Београд поклонила је Универзитету 30971 физичких јединица библиотечке грађе, од чега је за потребе Универзитета и Библиотеке одвојено 12515 физичких јединица. Од Компаније „Новости“ такође је добијено преко 400 књига, тако да Универзитетска библиотека располаже фондом од укупно 13200 публикација.

Универзитет у Приштини је веома креативно и витално високошколско језгро, оспособљено да стално проширује хоризонте универзалних научноспознајних, културних, као и моралних и опште друштвених вредности. У том правцу учинићемо све што би нашем универзитету обезбедило високо место, које му и припада, да буде још утицајнији, конструктивнији не само унутар већ и изван породице српских универзитета. Настојаћемо да се искажемо и као значајна интелектуална институција у којој ће се стварати нови перспективни потенцијал као наша сигурна препорука и улазница за будућност.

И у овим тешким временима Универзитет у Приштини, са седиштем у Косовској Митровици дели судбину свог народа на Косову и Метохији и настоји да заједнички учествује у решавању бременитих и судбоносних питања везаних за опстанак и будућност српског живља на овим просторима.