Основне академске студије

Природно-математички факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Биологија Дипломирани биолог 4 240
2. Хемија Дипломирани хемичар 4 240
3. Географија Дипломирани географ 4 240
4. Математика Дипломирани математичар 4 240
5. Информатика Дипломирани информатичар 4 240
6. Физика Дипломирани физичар 4 240
         
Правни факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Право Дипломирани правник 4 240
         
Економски факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Пословна економија Дипломирани економиста 4 240
         
Учитељски факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Разредна настава Дипломирани учитељ 4 240
2. Васпитач у предшколским установама Дипломирани васпитач 4 240
         
Филозофски факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Српски језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности 4 240
2. Српска књижевност и језик Дипломирани професор језика и књижевности 4 240
3. Енглески језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности 4 240
4. Руски језик и књижевност Дипломирани професор језика и књижевности 4 240
5. Историја Дипломирани историчар 4 240
6. Социлогија Дипломирани социолог 4 240
7. Педагогија Дипломирани педагог 4 240
8. Психологија Дипломирани психолог 4 240
9. Филозофија Дипломирани филозоф 4 240
10. Историја уметности Дипломирани историчар уметности 4 240
         
Медицински факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Здравствена нега Организатор здравствене неге 4 240
         
Факултет за спорт и физичко васпитање
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Физичко васпитање и спорт Дипломирани професор физичког васпитања и спорта 4 240
         
Факултет техничких наука
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Архитектура Дипломирани инжењер архитектуре 4 240
2. Грађевинско инжењерство Дипломирани инжењер грађевинарства 4 240
3. Електротехничко и рачунарско инжењерство Дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства 4 240
4. Индустријско инжењерство   4 240
5. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Дипломирани инжењер заштите животне средине 4 240
6. Машинско инжењерство Дипломирани инжењер машинства 4 240
7. Рударско инжењерство Дипломирани инжењер рударства 4 240
8. Технолошко инжењерство Дипломирани инжењер технологије 4 240
         
Пољопривредни факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Сточарство Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
2. Биљна производња Дипломирани инжењер пољопривреде 4 240
         
Факултет уметности
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Сликарство Дипломирани ликовни уметник – сликар 4 240
2. Графика Дипломирани ликовни уметник – графичар 4 240
3. Вајарство Дипломирани ликовни уметник – вајар 4 240
4. Графички дизајн Дипломирани дизајнер (графички дизајн) 4 240
5. Музичка педагогија Дипломирани теоретичар уметности – музички педагог 4 240
6. Клавир Дипломирани музички уметник – пијаниста 4 240
7. Виолина Дипломирани музички уметник – виолиниста 4 240
8. Виола Дипломирани музички уметник – виолиста 4 240
9. Виолончело Дипломирани музички уметник – виолончелиста 4 240
10. Флаута Дипломирани музички уметник – флаутиста 4 240
11. Кларинет Дипломирани музички уметник – кларинетиста 4 240
12. Труба Дипломирани музички уметник – трубач 4 240
13. Извођачке уметности Дипломирани музички уметник 4 240
14. Глума Дипломирани драмски и аудиовизуелни уметник – глумац 4 240