Мастер академске студије

Природно-математички факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Биологија Мастер биолог 1 60
2. Хемија Мастер хемичар 1 60
3. Географија Мастер географ 1 60
4. Математика Мастер математичар 1 60
5. Информатика Мастер информатичар 1 60
6. Физика Мастер физичар 1 60
         
Правни факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Право Мастер правник 1 60
         
Економски факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Пословна економија Мастер економиста 1 60
2. Међународна економија Мастер економиста 1 60
         
Учитељски факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Разредна настава Мастер учитељ 1 60
2. Васпитач у предшколским установама Мастер васпитач 1 60
         
Филозофски факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Српски језик и књижевност Мастер професор језика и књижевности 1 60
2. Српска књижевност и језик Мастер професор језика и књижевности 1 60
3. Енглески језик и књижевност Мастер професор језика и књижевности 1 60
4. Руски језик и књижевност Мастер професор језика и књижевности 1 60
5. Историја Мастер историчар 1 60
6. Социлогија Мастер социолог 1 60
7. Педагогија Мастер педагог 1 60
8. Психологија Мастер психолог 1 60
         
Факултет за спорт и физичко васпитање
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Физичко васпитање и спорт Мастер професор физичког васпитања и спорта 1 60
2. Физичко васпитање, рекреација и здравље Мастер  професор  физичког васпитања и кинезитерапије 1 60
         
Факултет техничких наука
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Архитектура Мастер инжењер архитектуре 1 60
2. Грађевинско инжењерство Мастер инжењер грађевинарства 1 60
3. Електротехничко и рачунарско инжењерство Мастер инжењер електротехнике и рачунарства 1 60
4. Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду Мастер инжењер заштите животне средине 1 60
5. Машинско инжењерство Мастер инжењер машинства 1 60
6. Рударско инжењерство Мастер инжењер рударства 1 60
7. Технолошко инжењерство Мастер инжењер технологије 1 60
         
Пољопривредни факултет
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Сточарство Мастер инжењер пољопривреде 1 60
2. Биљна производња Мастер инжењер пољопривреде 1 60
         
Факултет уметности
Редни број Назив студијског програма Академски назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Сликарство Мастер ликовни уметник – сликар 1 60
2. Графика Мастер ликовни уметник – графичар 1 60
3. Вајарство Мастер ликовни уметник – вајар 1 60
4. Графички дизајн Мастер дизајнер (графички дизајн) 1 60
5. Клавир Мастер музички уметник – пијаниста 1 60
6. Виолина Мастер музички уметник – виолиниста 1 60
7. Флаута Мастер музички уметник – флаутиста 1 60
8. Кларинет Мастер музички уметник – кларинетиста 1 60
9. Труба Мастер музички уметник – трубач 1 60
10. Извођачке уметности Мастер музички уметник 1 60
11. Глума Мастер драмски и аудиовизуелни уметник – глумац 1 60