Интегрисане академске студије

Медицински факултет
Редни број Назив студијског програма Стручни назив – диплома Трајање у годинама ЕСПБ
1. Медицина Доктор медицине 6 360
2. Стоматологија Доктор стоматологије 5 300