Докторске академске студије

Природно-математички факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Биологија Доктор наука – биолошке науке 3 180
2. Хемија Доктор наука – хемијске науке 3 180
         
Правни факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Право Доктор наука – правне науке 3 180
         
Економски факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Пословна економија Доктор наука – економске науке 3 180
         
Филозофски факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Језик и књижевност Доктор наука – филолошке науке 3 180
2. Историја Доктор наука – историјске науке 3 180
3. Социлогија Доктор наука – социолошке науке 3 180
4. Педагогија Доктор наука – педагошке науке 3 180
         
Факултет техничких наука
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Електротехничко и рачунарско инжењерство Доктор наука – електротехника и рачунарство 3 180
2. Машинско инжењерство Доктор наука – машинско инжењерство 3 180
3. Технолошко инжењерство Доктор наука – технолошко инжењерство 3 180
         
Пољопривредни факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Агрономија Доктор биотехничких наука 3 180
         
Медицински факултет
Редни број Назив студијског програма Научни назив Трајање у годинама ЕСПБ
1. Медицина Доктор медицинских наука 3 180