Састанци радних група на пројекту у Бихаћу

Састанци радних група на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 5-ог до 12-ог јуна 2016. године у Бихаћу. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Петар Милић, Светлана Лекић, проф. др Тања Вујовић и доц.др Соња Вујовић учествовали су у раду радних група Енглески за посебне сврхе, Дидактичка радна група и Тренинг радна група. На састанцима су указани важни аспекти библиотечке делатности у партнерским институцијама који ће се решавати у току пројекта, где су дате и конкретне смернице и упутства за реализацију истих. Такође, представници универзитета учествовали су и на Конференцији о информационој писмености у дигиталном добу која се одржала од 8-ог до 11-ог јуна 2016. године.

Leave a Reply