Сенат Универзитета

Чланови Сената
Име и презиме Функција Факултет
1. др Здравко Витошевић, редовни професор ректор,

председник

Медицински факултет
2. др Владимир Боранијашевић, редовни професор проректор за наставу и студентска питања,

члан

Правни факултет
3. др Јован Базић, редовни професор проректор за међународну сарадњу и научно-истраживачке пројекте,

члан

Учитељски факултет
4. др Тања Вујовић, редовни професор декан,

члан

Економски факултет
5. др Владан Павловић, редовни професор члан Економски факултет
6. др Татјана Новаковић, редовни професор декан,

члан

Медицински факултет
7. др Јасна Павловић, редовни професор члан Медицински факултет
8. др Душанка Јововић, редовни професор декан,

члан

Правни факултет
9. др Љубомир Митровић, редовнип рофесор члан Правни факултет
10. др Небојша Живић, редовни професор декан,

члан

Природно-математички факултет
11. др Ранко Симоновић, редовни професор члан Природно-математички факултет
12. др Божидар Милошевић, редовни професор декан,

члан

Пољопривредни факултет
13. др Славиша Гуџић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
14. др Радомир Арсић, редовни професор декан,

члан

Учитељски факултет
15. др Бранко Ристић, редовни професор члан Учитељски факултет
16. др Верољуб Станковић, редовни професор декан,

члан

Факултет за спорт и физичко васпитање
17. др Љубиша Лилић, редовни професор члан Факултет за спорт и физичко васпитање
18. др Небојша Арсић, редовни професор декан,

члан

Факултет техничких наука
19. др Миле Петровић, редовни професор члан Факултет техничких наука
20. мр Естер Милентијевић, редовни професор декан,

члан

Факултет уметности
21. мр Пеко Никчевић, редовни професор члан Факултет уметности
22. др Звездан Арсић, редовни професор декан,

члан

Филозофски факултет
23. др Јасна Парлић-Божовић, редовни професор члан Филозофски факултет
Чланови Сената из реда студената
Име и презиме Функција Факултет
24. Сара Петронијевић студент,

члан

Природно-математички факултет
25. Анђела Јордановић студент,

члан

Факултет уметности
26. Јована Башчаревић студент,

члан

Учитељски факултет
27. Данијел Јовановић студент,

члан

Медицински факултет
28. Александар Лабан студент,

члан

Правни факултет