Савет универзитета

Чланови Савета из реда оснивача
Име и презиме Функција Установа
1. др Александар Мартиновић члан
2. Горан Ракић члан
3. Срђан Поповић члан
4. проф. др Милан Милисављевић члан
5. Иван Тодосијевић члан
6. Винка Радосављевић члан
Чланови Савета са факултета
Име и презиме Функција Факултет
1. др Хаџи Милош Видаковић, ванредни професор председник Факултет за спорт и физичко васпитање
2. др Александра Костић Тмушић, ванредни професор члан Филозофски факултет
3. др Радомир Ивановић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
4. др Зоран Милићевић, редовни професор члан Економски факултет
5. др Јулијана Рашић, редовни професор члан Медицински факултет
6. др Биса Радовић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
7. др Јелена Беловић, ванредни професор члан Правни факултет
8. др Јелена Круљ Драшковић, доцент члан Учитељски факултет
9. др Александар Чукарић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
10. мастер Марина Денић, редовни професор члан Факултет уметности
Чланови Савета из реда студената
Име и презиме Функција Факултет
1. Слађан Трајковић, студент члан Медицински факултет
2. Лука Јовановић, студент члан Филозофски факултет
3. Марко Томашевић, студент члан Правни факултет