Руководство

РЕКТОР
Проф. др Здравко Витошевић

Е-mail: zdravko.vitosevic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

ПРОРЕКТОРИ
Проф. др Владимир Боранијашевић

проректор за наставу и студентска питања

Е-mail: vladimir.boranijasevic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

Проф. др Јован Базић

проректор за научно-истраживачке пројекте

Е-mail: jovan.bazic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

МЕНАЏЕР УНИВЕРЗИТЕТА
мр Љубиша Ђорђевић

Е-mail: ljubisa.djordjevic@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320

СТУДЕНТ ПРОРЕКТОР
Немања Бишевац

Е-mail: nemanja.bisevac@pr.ac.rs

Телефон: 028/422-340

Факс: 028/422-320