Комисије Универзитета

Комисија за обезбеђење и унапређење квалитета
Име и презиме Функција Факултет
1. др Оливера Радовић, доцент председник Филозофски факултет
2. др Емилија Марковић, доцент заменик председника Учитељски факултет
3. др Мирољуб Аксић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
4. др Јордан Радосављевић, редовни професор члан Факултет техничких наука
5. др Владан Перић, ванредни професор члан Медицински факултет
6. др Драгана Миленковић, ванредни професор члан Економски факултет
7. др Игор Илић, доцент члан Факултет за спорт и физичко васпитање
8. др Славко Бранковић, ванредни професор члан Природно-математички факултет
9. др Страхиња Миљковић, ванредни професор члан Правни факултет
10. мр Љиљана Шуњеварић-Арбајтер, ванредни професор члан Факултет уметности
11. Милош Суботић, стручни сарадник члан Ректорат
12. Слађан Трајковић, студент члан Медицински факултет
13. Ђорђе Михајловић, студент члан Факултет техничких наука

 

Одлука о именовању чланова Комисије за обезбеђење и унапређење квалитета