Етички одбор

 

Чланови Етичког одбора
Име и презиме Функција Факултет
1. др Олга Јовић, редовни професор члан Правни факултет
1.1. др Небојша Стошић, редовни професор заменик члана Економски факултет
2. др Саја Косановић, ванредни професор члан Факултет техничких наука
2.1. др Миле Петровић, редовни професор заменик члана Факултет техничких наука
3. др Драган Јанковић, редовни професор члан Пољопривредни факултет
3.1. др Саша Бараћ, редовни професор заменик члана Пољопривредни факултет
4. др Дијана Мирић, редовни професор члан Медицински факултет
4.1. др Бојана Божовић Кисић, редовни професор заменик члана Медицински факултет
5. др Саша Божидаревић, редовни професор члан Факултет уметности
5.1. др Сузана Вучковић, ванредни професор заменик члана Факултет уметности
6. Млађан Мирић, стручни сарадник члан Секретеријат Универзитета
6.1. Валентина Драшкић, стручни сарадник заменик члана Секретеријат Универзитета
Чланови Етичког одбора из реда студената
Име и презиме Функција Факултет
7. Миљан Вучинић, студент члан Економски факултет
7.1. Јована Шмигић, студент заменик члана Филозофски факултет
Секретар Етичког одбора
Милош Суботић, помоћник генералног секретара секретар Секретеријат Универзитета