Наука

[wptab name=’Научни часописи’]

Информације о научним часописима који се издају на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNC

[/wptab]

[wptab name=’Научни скупови’]

Информације о научним конференцијама који се организују на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNK

[/wptab]

[wptab name=’Научни пројекти’]

Информације о научним пројектима који се реализују на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNP

[/wptab]

[wptab name=’Категоризација часописа’]

Категоризација научних часописа 2016.

Категоризација научних часописа 2017.

Категоризација научних часописа 2018.

Категоризација научних часописа 2019.

[/wptab]

[wptab name=’Библиографске базе’]

KoBSON

SCIndeks

COBISS.SR

[/wptab]

[end_wptabset]