Наука

Информације о научним часописима који се издају на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNC

Информације о научним конференцијама који се организују на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNK

Информације о научним пројектима који се реализују на универзитету налазе се на порталу е-Наука на линку: https://e-nauka.pr.ac.rs/pretragaNP