Могућности за сарадњу

Позивамо све заинтересоване студенте и наставно особље да се укључи у следеће облике сарадње:

НАУЧНА САРАДЊА
    Државни технолошки универзитет „В.Г. Шухов“ пружа истраживачима са нашег универзитета могућност бесплатног објављивања научних радова на руском и енглеском језику у свом научно-теоријском часопису „Вестник БГТУ В.Г. Шухов“ (academic journal «Bulletin of BSTU named after V.G. Shukhov» – ISSN 2071-7318) који је пласиран у руским националним базама цитирања. 
Више информације о часопису и поступку пријављивања радова можете сазнати на http://vestnik_eng.bstu.ru/.
Такође, позивамо професорски кадар и студенте да бесплатно учествују у научно-истраживачким и стручним симпозијумима, конференцијама и форумима који организује Универзитет „В.Г. Шухов“ и да бесплатно објављују резултате својих истраживања и пројеката у зборницима радова.
Више информације о актуелним научним догађајима можете сазнати на http://conf.bstu.ru/conf_bstu.
У оквиру сарадње универзитета постоји могућност научног стажирања као и спровођења истраживања у многобројним савремено опремљеним лабораторијама. За више информације посетите званичну страницу Центра високих технологија БДТУ В.Г. Шухов  (http://cvtbstu.cy39738.tmweb.ru/).


СТУДЕНТСКА РАЗМЕНА
    Основни и најпопуларнији облик сарадње заузима традиционална студентска размена. Размена се остварује у облику једномесечног боравка (до 30 дана) који не захтева студентску визу, а подразумева организовани боравак на Универзитету “В.Г. Шухов”  и похађање стручно–едукативне праксе.
Стручно–едукативна пракса на Универзитету се организује у складу са студијским програмом на матичној високошколској установи и у оквирима интересовања студената. Програм праксе обухвата похађање наставе, стручних предавања из одређених области, обављање праксе у лабораторијама, обилазак предузећа и установа од важности за струку и друге активности које свеукупно унапређују програм стручног оспособљавања.
Могућност пријаве и полагања испита из већ одслушаних предмета на Универзитету “В.Г. Шухов“ одређује се на основу индивидуалног захтева студената уз претходни договор и сагласност матичне високошколске установе. У случају успешног положеног испита студенти добијају сву потребну документацију неопходну за признавање испита на матичној високошколској установи.
Програм праксе се разрађује индивидуално на основу претходних договора и то пре планираног почетка наставе. Интензивност праксе зависи од нивоа знања руског језика, јер настава на Универзитету “В.Г. Шухов се одржава на руском језику, а могућност превођења на српски језик обухвата само одређене активности.
Током једномесечног боравка студентима је омогућено похађање курса руског језика и полагање теста, као и добијање сертификата за познавање одређеног нивоа руског језика. Такође студенти по завршетку програма добијају уверења о успешном обављеној стручно–едукативној пракси и препоруку за наставак студија и запошљавања. 
Потписаним споразумом о сарадњи Универзитет “В. Г. Шухов” обезбеђује студентима Универзитета у Приштини смештај и исхрану на кампусу, као и приступ друштвено–културним манифестацијама на Универзитету.
Конкурс за размену расписује наш Универзитет неколико месеци пре почетка размене. Информације и конкурс се објављују на сајту Универзитета у Приштини и факултета.  

ЛЕТЊА ШКОЛА У БЕЛГОРОДУ
Државни технолошки универзитет „В.Г. Шухов“ у Белгороду организује курс руског језика, који окупља студенте и омладину из целог света и има пружа могућност учесницима да поред учења и усаврђавања руског језика упознају и град Белгорода и Русију. Летња школа подразумева интензивни програм у трајању од месец дана (предавање и комуникација се реализује само на језику који се учи). Образовне групе се формирају у зависности од нивоа знања учесника, који се одређује на основу резултата тестирања: од елементарног до напредног. Програм, такође, укључује и излете где учесници могу да се упознају са историјским и културним знаменитостима Белгорода и околине, као и са савременом културом младих учешћем у различитим друштвеним манифестацијама.
Учешће је бесплатно за учеснике са нашег универзитета, а поред тога пбезбеђен је и смештај и исхрана. 
Конкурс за размену расписује наш Универзитет неколико месеци пре почетка Летње школе, а информације и конкурс се објављују на сајту Универзитета у Приштини и факултета.  

ОМЛАДИНСКИ ФЕСТИВАЛ 
На Белгородском државном технолошком универзитету „В.Г. Шухов“ организује се, уз подршку Министарства образовања и науке Руске Федерације, фестивал под називом „Русь заповедная“. Фестивал има за циљ да анимира омладину да се укључи у решавање питања очувања словенске националне културе и традиције. Учествују тимови из разнличитих градова Русије, као и из Украјине и Србије, што овом фестивалу даје међународни карактер. Четири дана, колико траје фестивал, учесници имају могућност да учествују у радионицама и семинарима, такмичењима физичког и интелектуалног карактера, да представе своје пројеката, размењују искустава и стичу нова пријатељства.

На овом you tube каналу можете видети како је то изгледало прошле године 
 (https://www.youtube.com/watch?v=QQXROGHmI6A), (https://www.youtube.com/watch?v=Oh_IgrbZaso), (https://www.youtube.com/watch?v=kE6ZTjzREx8) (https://www.youtube.com/watch?v=sUVd0yvKFSY) (https://www.youtube.com/watch?v=GfJhyyRPhbI).
Конкурс за размену расписује наш Универзитет неколико месеци пре почетка Летње школе, а информације и конкурс се објављују на сајту Универзитета у Приштини и факултета.