Мобилност

Мобилност подразумева међууниверзитетску покретљивост студената, наставног особља и истраживача како у земљи, тако и у иностранству, без обзира на то да ли се ради само о једном делу студија (семестар, академска година) или о наставку целокупних студија.

Постоје две тзв. врсте мобилности: Degree и Exchange mobility.

Degree mobility подразумева студијски боравак са циљем стицања дипломе.

Exchange mobility подразумева размену у трајању од неколико месеци. Остајете студент УПКМ-а, по повратку Вам се признају испити које сте положили на факултету у иностранству.

*Иако један од кључних елемената болоњског процеса и свих европских програма мобилности, признавање испита није аутоматски обезбеђено већ зависи од договора између кандидата и професора на вашем матичном факултету. Студенти потписују уговор о учењу којим се потврђује договор о признавању положених испита.
Већина програма мобилности је намењена студентима чији су матични универзитети укључени у успостављене мреже и пројекте у оквиру постојећих програма (erasmus mundus actions 1 i 2, ceepus, itd.)
Ипак, све и ако Ваш факултет није део неке од успостављених и подржаних мрежа, још увек постоји могућност да се пријавите за неку од стипендија. Постоји и трећа група студената размене, а то су такозвани ‘‘freemover’’
 
'Freemover'  је студент који се пријављује за стипендију на неки од универзитета у иностранству појединачно и самостално, што значи да његова матична установа није део неког партнерства. Он/она самостално припрема пријаву, без институционалне подршке.
 
Како почети претрагу за одговарајућом стипендијом?

Најважнији извор Ваше претраге је наравно интернет и канцеларија за међународну сарадњу. Започните са претрагом бар два месеца пре него што одлучите да се пријавите, како бисте имали довољно времена за детаљну претрагу, да прикупите прецизне податке кад год је то могуће што ће Вам на крају помоћи у постизању онога што желите.

За све стипендије важи исто правило: осигурајте свој успех исправним праћењем комплетне процедуре. Јако је битно испунити све захтеве назначене у пријави и послати потребну докментацију, такође, пазите на крајње рокове за пријаву.

Имајте на уму да је Канцеларија за међународну сарадњу ту да Вам помогне уколико Вам нису јасни неки аспекти пројаве, исто тако се можете обратити организацији за доделу стипендија код које аплицирате, а за више информација препоручујемо Вам да прочитате Водич за мобилност.

Поставите питање: valentina.draskic@pr.ac.rs