LNSS пројекат

Општи циљеви пројекта

 • Утврђивање значаја и модернизација библиотека и унапређивање нивоа стручности и вештина библиотечког особља у институцијама високог образовања земаља Западног Балкана путем развоја иновативних библиотека које су подршка образовању и доживотном учењу;
 • Развој стратегије за унапређење библиотечког особља која се фокусира на побољшање стандарда и квалитета библиотечких перформанси у земљама Западног Балкана у циљу унапређење квалитета библиотечких услуга и високог образовања уопштено, унапређујући њихову релевантност за тржиште рада и друштво;
 • Успостављање и одржавање мреже сервиса за подршку библиотечкој мрежи Западног Балкана (ЛНСС) ради будуће дисеминације, одрживости и експлоатације резултата пројекта, како на националном тако и на нивоу региона Западног Блакана; за размену знања, искуства, обуке и стручности у региону.

Посебни циљеви пројекта

 • Имплементација обуке Енглески за посебне сврхе (библиотечка терминологија) за све циљне групе.
 • Утврђивање и процена потреба за обуком уз мапирање квалификација
 • Имплементација иновативног Train the Trainers програма који укључује скуп квалитетних, релевантних и модерних курсева за обуку библиотечког особља који се баве најургентнијим потребама библиотекара у 21. веку у iнформационом добу.
 • Развој и имплементације програма за обуку у области вештина инфомационе писмености и истраживачких вештина који ће помоћи полазницима да идентификују, евалуирају и ефикасно и етички користе информације у свом свакодневном животу а у циљу остваривања доживотног учења и економије знања.
 • Извођење Семинара за обуку библиотекара и Радионица које ће укључивати све директне учеснике ради размене искустава у области унапређења стручности и вештина библиотекара
 • Развој Стратешког Плана Конзорцијума ради ефикасног будућег развоја библиотека у земљама Западног Балкана и организације сваког од партнера на Пројекту
 • Спровођење Конзорцијума у дело

Очекивани резултати пројекта

 • Опште утврђивање и анализа потреба библиотека
 • Инициран процес стратешког планирања Конзорцијума
 • Курсеви обуке

Састанак чланова ЛНСС тима у Сарајеву

Састанак менаџерске радне групе на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 18-ог до 21-ог септембра 2018. године у Сарајеву. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Петар Милић, пројектант информационих система и Светлана Лекић, књижњичар, присуствовали су …

Posted in LNSS, Вести | Leave a comment

Радни састанак чланова тима ЛНСС пројекта у Бихаћу

Састанци радних група на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 18-ог до 24-ог јуна 2018. године у Бихаћу. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Благоје Недељковић, проректор универзитета, Петар Милић, пројектант информационих система, Милош …

Posted in LNSS, Вести | Leave a comment

Дан свесности о значају библиотекарства

Дана 16. маја 2018. године у Косовској Митровици по други пут је организован дан свесности о значају библиотекарства на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Учешће су узели представници универзитетске библиотеке, факултетских библиотека, библиотека виших школа и студенти. Сви учесници су представили своје библиотеке и како се …

Posted in LNSS, Вести | Leave a comment

Тренинг библиотекара у оквиру пројекта LNSS

Дана 04. и 05.09.2017. године у просторијама Ректората Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, одржан је тренинг библиотекара у оквиру ЕРАЗМУС+ пројекта LNSS "Развој мреже библиотечких сервиса: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана кроз напредовање особља и реформу библиотечких сервиса". Тренингу су присуствовали библиотекари са факултета у …

Posted in LNSS | Leave a comment

Састанци радних група на пројекту LNSS у Бихаћу

Састанци радних група на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 4-ог до 11-ог јуна 2017. године у Бихаћу. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, проф. др Срећко Милачић, ректор универзитета, Петар Милић, пројектант информационих система, Милош …

Posted in LNSS | Leave a comment

Дан свесности о значају библиотекарства

Дана 16. маја 2017. године у Косовској Митровици по први пут је организован дан свесности о значају библиотекарства на Универзитету у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Учешће су узели представници универзитетске библиотеке, факултетских библиотека, јавних библиотека и народних библиотека. Сви учесници су представили своје библиотеке и како се …

Posted in LNSS | Leave a comment

Радни састанак Еразмус плус пројекта ”LNSS” у Дрездену, Немачка

У оквиру пројекта Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services одржан је радни састанак менаџмента пројекта у Дрездену, Немачка, где је учешће узела и делегација Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици. Представници Универзитета у Приштини са привременим …

Posted in LNSS | Leave a comment

Одржан радни састанак Еразмус плус пројекта ”LNSS”

У оквиру пројекта Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services одржан је радни састанак под називом  „Online module working group meeting 17-20 October 2016, Sarajevo“ на коме је у својству партнера на пројекту учествовала и делегацију Универзитета у Приштини са …

Posted in LNSS | Leave a comment

Састанци радних група на пројекту у Бихаћу

Састанци радних група на ERASMUS + пројекту Сервиси подршке библиотечкој мрежи: модернизација библиотека у земљама Западног Балкана одржан је од 5-ог до 12-ог јуна 2016. године у Бихаћу. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, Петар Милић, Светлана Лекић, проф. др Тања Вујовић и доц.др Соња Вујовић …

Posted in LNSS | Leave a comment

Kick off састанак пројекта LNSS

Од 7-ог до 10-ог марта 2016. године у Брашову је одржан Kick off састанак на ERASMUS + пројекту LNSS – Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services. Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици били су Петар …

Posted in LNSS | Leave a comment

Online платформа развијена у току пројекта: https://lnss-projects.eu/bal/western-balkan-online-library-platform/