ЕРАЗМУС+

Еразмус+ је нови програм ЕУ који безбеђује финансирање пројеката у области образовања, младих и спорта за период од 2014-2020 године.

Нови програм је наследио три програма за образовање у којима је Србија до сада учествовала – Темпус, Еразмус Мундус и Програм за целоживотно учење, као и програм Млади у акцији. Новина је да ће унутар њега бити могуће и финансирање мањег броја активности из области спорта.

Институције које имају право да учествују у пројектима Еразмус+ морају да припадају тзв. програмским земљама (земље Европске уније, Македонија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Турска), док су поједини делови програма, нарочито они који се односе на високо образовање, отворени и за учеснике из тзв. партнерских земаља (то могу да буду земље које се налазе у суседству Европске уније, међу њима је и Србија, али и све друге земље света).

Више информација о новом програму доступно је на сајту Европске комисије:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/

http://ec.europa.eu/education/news/20130719-erasmus-plus-preparation_en.htm

Три кључне активности и два посебна дела (Жан Моне и Спорт). Део програма Еразмус+ су и интернет портали за сарадњу о области образовања и младих, у саставу кључне активности 2.

Кључна активност 1  – пројекти за мобилност зарад учења и стицања нових вештина (Key action 1 – learning mobility of individuals)

КА1 – Академске размене: Високошколске институције које желе да учествују у пројектима Еразмус+ за размене не морају да поседују Еразмус повељу.

Студенти и запослени на високошколским институцијама не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Модел уговора који високошколске институције ван Европске уније (као партнерске земље) треба да склопе са институцијама из земаља Европске уније (програмске земље) како би конкурисале за размене студената и особља може се преузети са следећег линка:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#inter-institutional_agreement

КА1 – Еразмус Мундус заједнички мастер програми пружају шансу за добијање стипендије за заједничке мастер студије, под условом да се пријаве за одређене мастер програме чији се списак налази на сајту Извршне агенције EACEA (ранији мастер програми Еразмус Мундус).

Студенти и наставно особље не могу да подносе самосталне пријаве за стипендије за мобилност Европској комисији, агенцијама или канцеларијама Еразмус+ већ треба да се обрате некој од организација или институција које учествују у пројектима и примају подршку из програма Еразмус+.

Више детаља о пријави пројеката за Еразмус Мундус заједничке мастер програме налази се на сајту Извршне агенције:

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.html

Кључна активност 2 – пројекти институционалне сарадње за иновативност и размену добрих пракси (Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices)

КА2 – Изградња капацитета у високом образовању: Пројекти изградње капацитета у високом образовању представљају међународну димензију програма Еразмус+.

Пројекти овог типа личе на раније Темпус пројекте и задржавају поделу на заједничке и структурне, зависно од тога колико се широко постављају њихови циљеви. У средишту пажње су унапређење и модернизација високог образовања партнерских земаља Европске уније.

Пројекти за изградњу капацитета у високом образовању обухватају, слично Темпусу, могућности унапређења студијских програма, модернизацију управљања институцијама високог образовања и сарадњу високог образовања са друштвом.

Високошколске институције са Западног Балкана могу се пријавити као координатори пројектне пријаве или партнери на пројекту. Све друге врсте институција и организација могу бити партнери на пројектима. Пројектне пријаве подносе се Извршној агенцији (ЕАCEA).

Пројекти за изградњу капацитета могу да имају додатни део намењен за организовање мобилности студената и наставног особља, на основу међууниверзитетског споразума.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/capacity-0_en

КА2 – Савези знања су пројекти који подржавају сарадњу институција високог образовања и предузећа зарад подршке иновацијама, предузетништву, креативности, запошљивости и мултидисциплинарним студијама.

Савези знања могу да обухвате било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

Савези знања треба да обухвате најмање шест независних организација из бар три програмске земље, од којих су бар две високошколске институције и бар два предузећа.
Пријаву за пројекат у име конзорцијума подноси институција из програмске земље Извршној агенцији (ЕАCEA).

Пријаве се подносе једном годишње. Рок за пријаву у конкурсном року за 2015. годину је 26. фебруар. Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези знања на сајту Извршне агенције: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/knowledge_en

КА2 – Савези секторских вештина подржавају развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и обуке (VET) које образовне институције креирају у сарадњи са послодавцима, у складу са потребама тржишта рада.

Пријаве подносе програмске земље, а конзорцијум може да обухвати било коју јавну или приватну организацију у програмској земљи или било којој партнерској земљи широм света. Савези секторских вештина треба да имају најмање девет организација из најмање три програмске земље, укључујући две државе чланице ЕУ. Пријаву у име конзорцијума за тај двогодишњи или трогодишњи пројекат подноси институција из програмске земље Извршној агенцији. Пријаве се подносе једном годишње. Рок за пријаву у конкурсном року за 2015. годину је 26. фебруар. Максималан грант Европске уније за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра.

Више детаља о пријави пројеката савези секторских вештина на сајту Извршне агенције:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices/sector-skills_en

КА2 – Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција у области образовања, обука и младих у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организације активне у области образовања, обука и младих, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, обуку, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

У стратешким партнерствима могу да учествују (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) и институције из партнерских земаља уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту. Пријава се подноси националној агенцији земље у којој се налази институција која подноси пријаву. Та врста пројеката траје две или три године и максимални грант износи 150.000 евра годишње (12.500 евра месечно).

Списак националних агенција Еразмус+ програмских земаља са линковима ка њиховим веб-странама можете наћи на:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm.

Кључна активност 3 – пројекти за подршку реформи образовних политика (Key action 3 – Support for policy reform)

КА3 – Подршка реформама образовних политика: намењена је институцијама које креирају и спроводе јавне политике у области образовања и младих.

Пројекти и активности овог дела програма имају циљ да:

 • унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу);
 • промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука да би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању;
 • допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и младих било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (Европа 2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса;
 • учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу да би се лакше пратила њихова успешност;
 • подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних огранизација у спровођењу јавних политика и сл.

Више детаља о пријави КА3 пројеката на сајту Извршне агенције: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-3-support-for-policy-reforms_en

Жан Моне пројекти

Жан Моне пројекти у оквиру програма Еразмус+ имају циљ да промовишу изврсност у настави и истраживању за области студија Европске уније широм света.

Студије Европске уније обухватају студије Европе у целини, са посебним нагласком на процесу европских интеграција, при чему узимају у обзир спољашње и унутрашње аспекте. Оне се такође баве улогом Европске уније у глобализованом свету и у промовисању активног европског грађанства и дијалога између људи и култура.

Жан Моне пројектима подстиче се дијалог између академског света и креатора европских политика. Према званичном Водичу програма Еразмус+, кључне области које могу бити обухваћене Жан Моне активностима су:

 • регионалне компаративне ЕУ студије,
 • ЕУ студије комуникационих и информационих технологија,
 • економске ЕУ студије,
 • ЕУ студије историје,
 • ЕУ студије интеркултуралног дијалога,
 • интердисциплинарне ЕУ студије,
 • ЕУ студије међународних односа и дипломатије,
 • ЕУ студије права и
 • политичке и административне ЕУ студије.

Друге области, попут социологије, филозофије, религије, географије, књижевности, уметности, природних наука, заштите животне средине, глобалних студија и друге, могу се наћи у Жан Моне пројектима када укључују наставу или истраживање о ЕУ или када доприносе европеизацији наставних планова.

Пројекти се деле на:

 • Жан Моне модуле,
 • Жан Моне катедре,
 • Жан Моне центре изузетности,
 • Жан Моне  подршку институцијама и асоцијацијама,
 • Жан Моне мреже (дебата са академским светом) и
 • Жан Моне пројекте за дебату са академским светом.

Жан Моне пројекти могу да обухвате организацију курсева, истраживања, конференција и публикација у области студија Европске уније.

Жан Моне је једини део програма Еразмус+ у оквиру којег је могуће имати унилатералне, односно пројекте који се одвијају на само једној институцији.

Више детаља о пријави Жан Моне пројеката на сајту Извршне агенције: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet_en

Reference number Project Title Beneficiary Organization
561688-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Implementation of the study program – Digital Broadcasting and Broadband Technologies (Master studies) University of Pristina, Kosovska Mitrovica
561675-EPP-1-2015-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Creating the Network of Knowledge Labs for Sustainable and Resilient Environments University of Pristina, Kosovska Mitrovica
561987-EPP-1-2015-1- IE-EPPKA2-CBHE-JP Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services Limerick Institute of Technology
573608-EPP-1-2016-RS-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula for natural disasters risk management in Western Balkan countries (NatRisk) University of Nis
585681-EEP-1-2017-EL-EPPKA2-CBHE-JP Development of master curricula for Electrical Energy Markets and Engineering Education – ELEMEND Technologiko Ekpaideftiko Idryma (TEI) Stereas Elladas
598551-EPP-1-2018-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Improving the Traffic Safety in the Western Balkan Countries through Curriculum Innovation and Development of Undergraduate and Master Studies/TRAFSAF University of Pristina, Kosovska Mitrovica
597888-EPP-1-2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP Strengthening of master curricula in water resources management
for the Western Balkans HEIs and stakeholders (SWARM)
University of Nis
618534-EPP-1-2020-1-XK-EPPKA2-CBHE-JP Improving the process of education through the development of e-learning multimedia platform and smart classrooms (SMARTEL) University of Pristina, Kosovska Mitrovica
618109-EPP-1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP Knowledge Triangle for a Low Carbon Economny (KALCEA) ETHNIKO KAI KAPODISTRIAKO PANEPISTIMIO ATHINON

Институционални Еразмус+ координатори

1. Еразмус+ KA1 – Кредитна мобилност:

Валентина Драшкић valentina.draskic@pr.ac.rs  +38128422340

2. Еразмус+ KA2  – Изградња капацитета:

Милош Суботић milos.subotic@pr.ac.rs +38128422340

Еразмус+ КА1 координатори на факултетима

1. Факултет за спорт и физичко васпитање:

Марија Арсенијевић dif.pravna@pr.ac.rs +381 (0)28-84-700

2. Факултет уметности:

Александра Трајковић alexpianos@gmail.com +381 (0)28-497-924

3. Филозофски факултет:

Радоје Шошкић soskicradoje@gmail.com +381 (0)28-425-473

4. Економски факултет:

Срђан Милосављевић srdjan.milosavljevic@pr.ac.rs +381 (0)28-497-934

5. Учитељски факултет:

Наташа Младеновић najaa91@gmail.com +381 (0)28-84-164

6. Медицински факултет:

Велибор Костић velibor.kostic@med.pr.ac.rs +381 (0)28-422-154

7. Правни факултет:

Јелена Беловић jelena7del@yahoo.com +381 (0)28-425-339

8. Факултет техничких наука:

Александра Петровић aleksandra.petrovic@pr.ac.rs +381 (0)28-425-320

9. Природно-математички факултет:

Часлав Стефановић caslav.stefanovic@pr.ac.rs +38128425396