ЕРАЗМУС Мундус

Eразмус Мундус је програм подршке сарадњи и мобилности у високом образовању кроз промовисање најквалитетнијих европских мастер и докторских студија.

Програм има за циљ унапређење квалитета високог образовања и међукултурног разумевања кроз сарадњу са партнерским земљама (земље које нису чланице ЕУ). Њиме се жели повећати атрактивност и препознатљивост европског високог образовања широм света и Европска унија као један од центара изузетности.

Конкретније речено, програм функционише тако што студентима и наставно-научном особљу из свих земаља света даје могућност уписа тј. укључивања у постдипломске студије на високо-школским институцијама Европске уније и обратно тј. омогућава се мобилност студената и наставника из ЕУ у партнерске земље.

Европска унија обезбеђује стипендије како за држављане партнерских земаља који су примљени на Еразмус Мундус мастер и докторске студије у земљама Европске уније, тако и за ЕУ држављене који ће студирати на партнерским универзитетима.

Сви Еразмус Мундус мастер и докторски програми воде ка добијању двоструке или вишеструке дипломе пошто је студирање на барем два универзитета унутар конзорцијума обавезно.

Еразмус Мундус програм располаже са буџетом од 930 милиона еура од кога се 90% издваја на стипендије а преостали део, додељује се као непосредна подршка универзитетима учесницима за организационе припреме.

Програм Еразмус Мундус се састоји из три дела:

Action 1: Еразмус Мундус мастер (Action 1А) и докторске (Action 1B) студије које представљају централни део Erasmus Mundus програма

Action 2: Еразмус Мундус сарадња (раније “Еразмус Мундус Спољни прозор – External Cooperation Window)

Action 3: Ширење атрактивности

Додатне информације о програму и условима конкурисања могу се наћи на страници TEMPUS канцеларије у Србији.

Eразмус Мундус заједнички мастер и докторски пргограми (Акција1) могу имати различите рокове за пријављивање. Конкурси се  углавном расписују у јесен и трају до краја године, у зависности од програма рокови могу трајати дуже или краће. Информације о програмима и роковима потражите за сваки порограм за који се желите пријавити понаособ.

Рокови за пријављивање у оквиру Акције 2 зависе од договора партнера у конзорцијуму и по правилу се отварају од шест месеци до годину дана пре почетка мобилности.

Aкција 1

Акција 2