CEEPUS

CEEPUS  је средњоевропски програм за размену студената и професора са седиштем у Бечу. Тренутно има 14 држава чланица: Албанија, Аустрија, Босна и Херцеговина, Бугарска, Чешка Република, Хрватска, Мађарска, Македонија, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија, Србија, Црна Гора. На челу овог програма налази се Комитет министара, док кординацију, евалуацију, развој програма и промоцију врши Централна канцеларија CEEPUS -а (тзв. Секретаријат).

Основни циљеви програма су успостављање мултилатералне димензије кроз академску мобилност унутар средњоевропског и јужноевропског региона, промовисање целокупних програма и мрежа, нарочито мрежа заједничких диплома (Joint Degree Networks ) промовисање разумевања и специфичности региона и помоћ у успостављању европског високообразовног простора.

CEEPUS  омогућава мобилност студената и универзитетских професора, као и курсеве језика и екскурзије. Једна од најбитнијих активности коју овај програм пружа је универзитетска мрежа која се заснива на сарадњи између најмање три универзитета, под условом да су два од три универзитета из различитих земаља чланица CEEPUS -а. Основна идеја је укључити најбоље и најспособније у размену. За разлику од других програма, листа приоритета не постоји и све области студирања се прихватају. Универзитетске мреже се бирају помоћу два, компјутерски подржана (CEEPUS  Scoring System) корака од којих је један на националном, а други на међународном нивоу. У циљу признавања академских активности учесницима CEEPUS  програма, потребно је да универзитети који се налазе у заједничкој мрежи имају успостављен ЕСПБ или компатибилан систем оцењивања. Такође је потребно да универзитет нуди одређене предмете на енглеском, немачком или француском језику.

За стипендије могу да конкуришу студенти и професори свих државних универзитета у Србији без обзира на смер, са знањем енглеског језика.

Постоје две категорије пријава:

  1. Mobility applicant – за студенте и професоре чији су факултети део академских мрежа CEEPUS-a.
  2. Free mover – за студенте и професоре чији факултети нису део академских мрежа CEEPUS-a.

Програм CEEPUS руководи Министарство просвете и науке, више информација можете пронаћи на www.ceepus.info и сајту Министарства.