Радни састанак Еразмус плус пројекта ”LNSS” у Дрездену, Немачка

У оквиру пројекта Library Network Support Services: modernising libraries in Western Balkan countries through staff development and reforming library services одржан је радни састанак менаџмента пројекта у Дрездену, Немачка, где је учешће узела и делегација Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици упознали су учеснике радног састанка са прогресом оствареним на пројекту, као и предузетим активностима на остваривању циљева и задатака ''LNSS'' пројекта. Представљена је и SWOT анализа стања и могућности даљег развоја универзитетске библиотеке заједно са информацијом о пренетим закључцима и плану рада на пројекту библиотекарима. Библиотекари су изразили неопходност набавке одређене опреме за рад библиотеке као и модула који се предвиђају за набавку у оквиру пројекта.

Универзитетска библиотека узеће учешће у организацији дана библиотекара који ће се одржати 16. маја 2017. године у просторијама Универзитета заједно са библиотекама осталих високошколских установа на простору северног дела Косова, као и локалним и регионалним библиотекама.

Leave a Reply