Конкурс за стипендирану мобилност студената на Универзитету у Лођу, Пољска

 

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Универзитетом у Лођу расписује се позив за стипендирану мобилност за студенте 2. и 3. године основних и 1. мастер академских студија које трају 2 године

 

Филозофски

Област:

Journalism

Languages

History
Philosophy

Library / Bibliography studies

Cultural studies

Educational sciences

International and Political studie

– Природно-математичког

Област:

Biology and Environmental Protection

Mathematics and Computer Science

Geographical Sciences

Physics

Applied Informatics

Chemistry

 Економског

Област:

Economics and Sociology

Management

– Правног факултета

Област: Law and Administration

 

Потребна документа за пријаву:

 

 • Пријавни формулар за Еразмус плус (у word и pdf формату);
 • прелиминарни уговор о учењу;
 • уверење о полoженим испитима са просечном оценом на енглескомјезику – у овој фази није потребан званичан превод документа оверен од судског тумача ;
 • мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице);
 • потврда о знању енглеског језика;
 • копија сведочанства из средње школе, односно дипломе основних студија за студент на мастер студијама;
 • копија прве странице пасоша;
 • потврде о ваннаставним активностима, такмичењима и осталим достигнућима (уколико постоји).

 

Студијску понуду на енглеском језику можете погледати овде.

Информацију о Универзитету у Лођу можете пронаћи овде.

Рок за пријаву: 18.јун 2019.

 

 • По завршетку конкурса, Канцеларија за међународну сарадњу Универзитета у Приштини врши техничку проверу достављене документације. Комисија за номинацију кандидата (чланови факулетета и Ректората) врши академску процену свих пријава и доставља листу номинованих кандидата Универзитету у Лођу.
 • Универзитет у Лођу одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Приштини.
 • Мобилност студената реализоваће се у зимском семестру академске 2019/2020. године.

 

Информације о стипендији:

 

 • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
 • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)
 • Покривени трошкови издавања визе

 

Пријава:

 

Сва документа можете послати електронским путем на mail: aleksandra.vuckovic@pr.ac.rs или донети лично у Ректорат радним данима од 08:00 до 14:00 часова.

Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

 

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета, као и у Приручнику за мобилност студената.

Додатне информације можете добити:

 

 • у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета: телефон 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часовa.

 

 

2018 intro about UL_Erasmus_Credit_Mobility

Application_Form_Credit Mobility_for_candidates_2017_18

Preliminary Learning_Agreement__for_candidates_2017_18

Report -PRE-SELECTION candidates

Leave a Reply