Jавнa набавкa 6poj 01/2018-H01

Документација за јавни позив:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за јавну набавку 6poj 01/2018-H01

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply