Jавнa набавкa ЈНМВ-3/2016-E01-П6

Документација за јавни позив:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈНМВ-3/2016-E01-П6

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору