Jавнa набавкa бр. 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7

Документација за јавни позив:

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација за ЈН бр. 3/2016-Е01-П1,2,6 и 7

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору