Стипендије за учење руског језика у Русији

Више детаља о Конкурсу можете погледати на следећој адреси:

https://enjoyrussian.com/courses/russian-scholarship-2020/

Leave a Reply