Стипендирана мобилност запослених на Teхнолошкoм универзитету у Бјалистоку, Пољска

У складу са потписаним интер-институционалним споразумом за размену са Teхнолошким универзитетом у Бјалистоку (Bialystok University of Technology) расписује се позив за стипендирану мобилност запослених, за наставно и ненаставно особље, Природно-математичког факултета у Косовској Митровици.

Број стипендија: 1 за наставну мобилност и 1 за мобилност административног особља

I Наставна мобилност (у Еразмус+ програму овај тип мобилности подразумева минимум 8 сати наставе недељно) отворена је за област          0610: Information and Communication Technologies 

II Мобилност административног особља за тренинг/усавршавање отворена је за све запослене ПМФ-а.

Потребна документа за пријаву:

•           Пријавни формулар за Еразмус плус;

•           Предлог плана активности за боравак на партнерском универзитету на енглеском језику за наставну мобилност или мобилност за тренинг/усавршавање.

•           Мотивационо писмо на енглеском језику (1-2 странице);

•           Биографија на енглеском језику;

•           Потврда о знању енглеског језика;

•           Копија прве странице пасоша

•           Потврда о запослењу

 

Информацију о Teхнолошким универзитетом у Бјалистоку можете наћи овде

 

Рок за пријаву 1. новембар 2018. године

 

•           Реализација мобилности: летњи семестар 2018/2019. године (препорука Универзитета у Бјалистоку је да се мобилност реализује у току Међународне недеље размене која је од 8. до 12. априла 2019. г. )

•           Трајање мобилности: 5 дана (плус 2 дана за путовање),

 

Информације о стипендији:

  • Дневнице у износу од 140 евра (за покривање трошкова боравка) – Укупно 7 дневница
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

Пријава:

Сва документа можете послати електронским путем на valentina.draskic@pr.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат радним данима од 8 до 14 часова.

 Адреса: Универзитет у Приштини са привеременим седиштем у Косовској Митровици

Филипа Вишњића бб

38220 Косовска Митровица

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

Уколико вам је потребна помоћ у припреми докумената, савете можете потражити у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета (valentina.draskic@pr.ac.rs, телефон 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова).

Leave a Reply