Саопштење са седнице Ректорског колегијума у проширеном саставу

Након анализе одвијања наставног процеса на факултетима у саставу Универзитета и процене епидемиолошке ситуације у студентским домовима, разматрајући питања у вези са хигијенским и епидемиолошким мерама, Ректорски колегијум у проширеном саставу је закључио да је неопходно да се наставни процес одвија по комбинованом систему – онлајн и у седиштима факултета где ће се одржавати вежбе, консултације и провере знања (испити, колоквијуми, одбране семинарских, димпломски, мастер и докторских радова), према унапред установљеном распореду и одређеним терминима, уз строго придржавање свих прописаних епидемиолошких мера.

На седници је констатовано да је Студентски парламент Универзитета у сталним консултацијама са свим факултетима и Студентским центром и да представници свих студентских парламената факултета подржавају овај вид одвијања наставног процеса.

Посебно је истакнут значај несметаног рада Студентског центра који се одвија у пуном капацитету, уз поштовање свих епидемиолошких мера.

Такође, констатовано је да, према расположивим подацима, на Универзитету нема заражених студената нити наставника и сарадника.

Ближи услови одвијања наставног процеса биће одређени на факултетима, у складу са наставним планом и програмом студија.

Leave a Reply