Постдипломске студије у Републици Белорусији

Више информација о студијама као и о процедури пријављивања могуће је добити путем линка http://cricuwr.by, као и у Пропозицијама конкурса.
Наведене студије су организоване од стране Централног научно-истраживачког института за комплексно искоришћавање водених ресурса. Области специјализације су геоекологија и ходрологија. Трошкове студија сносе заинтересована лица.

Leave a Reply