Мастер програми – Малта

Међународни поморски институт са седиштем на Малти упутио је позив за пријаву кандидата на мастер студије на 2 програма – Међународно поморско право (мастер из области правних наука) и Међународно поморско законодавство (мастер из области друштвених наука). Студије почињу у октобру 2020. године и трају једну академску годину, а пријаве се подносе закључно са 31.03.2020. године. Више информација о Институту, програмима, условима школовања и боравка на Малти доступно је на интернет страници: https://imli.org/content/programmes-and-courses

Leave a Reply