Летња школа руског језика у Белгороду, Русија 2020

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,  број   11-5/32, између  Белгородског државног технолошког универзитета ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписује се

  

КОНКУРС

 

за Летњу школу руског језика и културе која се одржава на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) у периоду од 1. до 26. јула 2020. год.

 

Студенти се могу пријавити за следеће нивое језика: основни, средњи и напредни.

 

Учешће је предвиђено за 10 студената (основних, мастер и докторских студија)

 

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:

  • биографију;
  • мотивационо писмо (до 500 речи);
  • потврду факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента;
  • уверење о положеним испитима, са просечном оценом,
  • копија пасоша.

 

Рок за пријаву: 15. март 2020. год

 

Трошкове смештаја и исхране у потпуности ће обезбедити Белгородски државни технолошки универзитет. За студенте који буду изабрани на Конкурсу трошкове превоза сносиће матични факултет.

 

Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, доставити мејлом (dragana.јакsic@pr.ac.rs), лично или поштом, Ректорату Универзитета (Драгани Јакшић), најкасније до 15. марта 2020. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

 

Имена изабраних студената биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs).

Leave a Reply