Конкурс за студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” у Русији – Eкономски факултет – рок продужен до 29. 01. 2019

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,   број   11-5/32,   Белгородски државни технолошки универзитет ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписују заједнички

КОНКУРС

           За студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) за студенте Eкономског факултета за боравак у периоду од 18. марта до 16. априла 2019. године.

Потребни услови које студенти треба да испуне су следећи:

  1. да су редовни студенти основних или мастер студија:
  2. да су по први пут уписали текућу школску годину;

Основни критеријуми за селекцију студената су подударање студијских програма, претходно учешће на програму размене, просечна оцена и равномерна заступљеност студијских програма.

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:

  • биографију;
  • мотивационо писмо (до 500 речи);
  • потврду  факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента;
  • уверење о положеним испитима, са просечном оценом;
  • копију пасоша.

 

Број стипендија: 4

Информације о стипендијама: Белгородски државни технолошки универзитет покриће трошкове смештаја, исхране и превоза на релацији Москва-Белгород за 4 студента. Путни трошкови на релацији Београд-Москва: трошкове превоза за 2 најбоље рангирана студента сносиће матични факултет.

Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, доставити мејлом на iro@pr.ac.rs, лично или поштом, Ректорату Универзитета (Канцеларији за међународну сарадњу)најкасније до 21. јануара 2019. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

Имена изабраних студената биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs), најкасније до 25. јануара 2019. године.

Додатне информације могу се добити путем електронске поште iro@pr.ac.rs, путем телефона 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова.

Leave a Reply