Конкурс за студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов”

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,   број   11-5/32,   Белгородски државни технолошки универзитет ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписују заједнички

КОНКУРС

           За студентску размену на Белгородском државном технолошком универзитету ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) у периоду од 01. 11. 2018. до 30. 11. 2018. године.

Конкурс је отворен за:

  • студенте Филозофског факултета – смер: Руски језик и књижевност

 

Потребни услови које студенти треба да испуне су следећи:

  1. да су редовни студенти основних или мастер студија:
  2. да су по први пут уписали текућу школску годину;

 

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:

  • биографију;
  • мотивационо писмо (до 500 речи);
  • потврду  факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента;
  • уверење о положеним испитима, са просечном оценом.

 

Број стипендија: четири

            Трошкове смештаја и исхране у потпуности ће обезбедити Белгородски државни технолошки универзитет. За студенте који буду изабрани на Конкурсу трошкове превоза сносиће матични факултет.

            Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, доставити мејлом (valentina.draskic@pr.ac.rs), лично или поштом, Ректорату Универзитета (Валентини Драшкић, стручном сараднику за међународну сарадњу), најкасније до 24. септембра 2018. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

            Имена изабраних студената биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs), најкасније до 27. септембра 2018. године.

            Додатне информације могу се добити путем електронске поште valentina.draskic@pr.ac.rs, путем телефона 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова

Leave a Reply