Конкурс за омладински фестивал „Русь заповедная“

На   основу   Уговорa   о   научно-образовној   сарадњи,   број   11-5/32,   Белгородски државни технолошки универзитет ,,В. Г. Шухов” (Руска Федерација) и Универзитет у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици, расписују заједнички


КОНКУРС

   За учешће на омладинском фестивалу „Русь заповедная“ у периоду од 21. 05. 2018. до 28.05.2018. године.

Конкурс је отворен за десет студената Универзитета у Приштини.

Потребни услови које студенти треба да испуне су следећи:
1.    да су редовни студенти основних, мастер или докторских студија:
2.    да поседују основно знање руског језика;

Информација о фестивалу:

       Фестивал „Русь заповедная“ организује се уз подршку Министарства образовања и науке Руске Федерације. Фестивал има за циљ да анимира омладину да се укључи у решавање питања очувања словенске националне културе и традиције. Учествују тимови из различитих градова Русије, као и из Украјине и Србије. Четири дана, колико траје фестивал, учесници имају могућност да учествују у радионицама и семинарима, такмичењима физичког и интелектуалног карактера, да представе своје пројекта, размењују искустава и стичу нова пријатељства.
На овом you tube каналу можете видети како је то изгледало прошле године 
(https://www.youtube.com/watch?v=QQXROGHmI6A)  (https://www.youtube.com/watch?v=Oh_IgrbZaso)
(https://www.youtube.com/watch?v=kE6ZTjzREx8) (https://www.youtube.com/watch?v=sUVd0yvKFSY)
(https://www.youtube.com/watch?v=GfJhyyRPhbI).

Универзитет у Приштини напрвиће свој тим, који ће учествовати у такмичењима. Позивамо студенте који имају широко знање из опште културе и студенте са спортским и уметничким способностима да се пријаве. 

За пријаве на Конкурс потребно је доставити:
– биографију;
– мотивационо писмо (до 500 речи) – навести своје вештине;
– потврду  факултета  у  којој  је  наведен  датум  уписа  текуће  године  и  статус студента;
– уверење о положеним испитима, са просечном оценом;
– копију прве странице пасоша.
  

 Трошкове пута, смештаја и исхране за све студенте у потпуности ће обезбедити Белгородски државни технолошки универзитет.

    Пријаву на Конкурс, са пратећом документацијом, потребно је доставити мејлом (valentina.draskic@pr.ac.rs), лично или поштом, Ректорату Универзитета (Валентини Драшкић, стручном сараднику за међународну сарадњу), најкасније до 20. марта 2018. године. Непотпуна или неблаговремено достављена документацијa неће бити разматрана.

    Имена изабраних студената биће објављена на сајту Универзитета у Приштини, са привременим седиштем у Косовској Митровици (www.pr.ac.rs), најкасније до 25. марта 2018. године.

    Додатне информације могу се добити путем електронске поште valentina.draskic@pr.ac.rs, путем телефона 028-422-340 или лично у Ректорату сваког радног дана, у периоду од 8:00 до 14:00 часова.

Leave a Reply