Делегација Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици учествовала у раду Четвртог састанка Конзорцијума институција високог образовања

Представници Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици, в.д. ректор проф. др Благоје Недељковић и проректор, проф. др Горан Релић, учествовали су на Петом дијалогу о образовним политикама Кине и земаља централне и источне Европе и Четвртом састанку Конзорцијума институција високог образовања, одржаним 21. и 22. септембра 2017. године на Универзитету у Новом Саду.

Четврти по реду међународни скуп универзитета из Кине и земаља централне и источне Европе окупио је представнике 80 водећих универзитета из Кине и 16 европских земаља.

У оквиру четири радне сесије разговарано је о међууниверзитетској сарадњи са посебним нагласком на заједничко јачање капацитета у области високог образовања, науке и иновација. Представници универзитета су истакли важност размене података о ресурсима, студијским програмима, научним пројектима, програмима мобилности, као и о међународним конференцијама, скуповима и другим активностима.

На крају скупа усвојена је Платформа за заједничку изградњу капацитета на универзитетима у земљама централне и источне Европе и Кине у области високог образовања. Платформа представља полазни документ за даљи развој мултилатералне и билатералне сарадње високообразовних институција из Кине и земаља централне и источне Европе.